Vad är sociala medier och sociala nätverk?

Sociala medier och sociala nätverk har samma innebörd, de syftar på webbsidor eller webbtjänster som medför att du kan dela information snabbt och effektivt med en stor grupp människor. I regel använder man en applikation för sin mobil för att kommunicera via sociala medier.

Det faktum att bland annat bilder, videor och främst åsikter kan delas i realtid har gett upphov till att sociala medie-tjänster likt Facebook och Twitter är mycket populära. Men i den här artikeln belyser vi inte bara fördelar med sociala medier, utan även nackdelar likt ökad risk för stress samt ökad risk för mental ohälsa.

Hur fungerar sociala medier?

Det finns ett tiotal större sociala medie-tjänster, och många av dessa erbjuder specifika funktioner som i regel saknas hos konkurrenternas plattformar. För att bli medlem måste du ofta uppge både ditt namn samt din e-postadress, varpå du följer eller bjuder in personer du känner.

I flertalet sociala medie-tjänster återfinns även en tidslinje, vari nytt material finns tillgängligt som antingen sponsorer eller dina vänner laddat upp.

 

Tips: Du borde också lära dig hur internet fungerar.

Hur många timmar spenderar vi på sociala medier?

Personer som är medlemmar i ett socialt nätverk spenderar cirka 6,4 timmar i veckan på sociala medie-plattformar. Det motsvarar cirka en timme per dag och Internetstiftelsen påpekar att sociala medie-användningen ökar kontinuerligt, i synnerhet för ungdomar mellan 16 och 25 år.

10 fördelar med sociala medier

Det finns fördelar och nackdelar med internet, så även sociala medier. Följande tio fördelar är mest framträdande enligt den amerikanska nätpublikationen Success.

 1. Meddelandeappar likt Facebook Messenger samt Whatsapp bidrar till att sociala medie-användare kan smida planer gällande intressanta aktiviteter, för att därefter besluta sig för att träffas fysiskt.
 2. Personer som är medlemmar på en sociala medie-tjänst blir i regel mer upplysta gällande politiska frågor, vilket gynnar demokratin då personer som tidigare var ointresserade av politik får chans att få sina röster hörda.
 3. En omfattande sociala medie-användning ger bidrar till att myndigheter kan nå ut till stora grupper av människor på samma gång, vilket kan vara behjälpligt vid exempelvis katastrofer eller kriser.
 4. Sociala medie-användning kan bidra till att personer som lider av psykisk ohälsa söker hjälp för sina besvär online.
 5. Sociala medier kan bidra till en avstigmatisering gällande känsliga ämnen likt depression samt ångest.
 6. Personer som använder sig av sociala medie-tjänster bidrar ofta med pengar till crowdsourcingprojekt, vilket innebär att fler entreprenörer och välgörenhetsinsamlare kan uppnå sina mål.
 7. Sociala medier bidrar till ett ökat lärande, både på grundskole- och universitetsnivå. Detta då samtliga medlemmar får möjlighet att prata och dela information med experter inom specifika områden.
 8. Sociala medier bidrar till att personer som har få vänner känner sig bättre till mods, främst då det är lätt att skaffa nya vänner via sociala medier. Och då utbudet av nya vänner är enormt är det dessutom lätt att hitta kamrater med samma intressen som dig själv.
 9. På sociala medie-tjänster likt LinkedIn kan du hitta ett nytt jobb samt knyta nya kontakter vilket gynnar arbetssökande, men även företag samt arbetsmarknaden i stort.
 10. Sociala medie-plattformar bidrar till att äldre personer får en god möjlighet att bredda sin bekantskapskrets, vilket medför att personer i denna åldersgrupp inte känner sig lika isolerade.

10 nackdelar med sociala medier

Följande nackdelar är applicerbara för sociala medie-plattformar.

 1. Det är svårt att ”sudda ut” ett inlägg som gjorts på sociala medier. Varken Facebook eller Twitter tar bort inlägg i sin helhet bara för att du klickar på ”ta bort”-knappen. Utöver det kan övriga medlemmar ha tagit en skärmavbild på ditt inlägg och därefter spridit det vidare.
 2. Den anonymitet som sociala medie-tjänster möjliggör kan ibland leda till negativa konsekvenser. På flertalet sociala medie-tjänster kan man skapa anonyma användarprofiler, vilket medför att somliga journalister samt politiker hotas frekvent.
 3. En för hög sociala medie-användning är starkt sammankopplat med psykisk ohälsa, främst på grund av risken för social isolering.
 4. Elever som använder sociala medie-tjänster frekvent har i regel sämre betyg.
 5. Unga personer som använder sociala medie-tjänster kan komma i kontakt med vuxna som vill dem illa.
 6. Hot och trakasserier, i folkmun kallat ”näthat”, är vanligt förekommande inom sociala medie-sfären, vilket främst ger upphov till psykisk ohälsa.
 7. Bedrägerier och nätfiske är vanligt förekommande. Det faktumet bidrar till att ärliga människor luras på pengar.
 8. Det tar tid att vara aktiv på sociala medie-plattformar. De cirka 6 timmar i veckan som genomsnittsanvändaren spenderar på sociala medie-tjänster skulle kunna användas till någonting mer konstruktivt, exempelvis studier.
 9. En hög sociala medie-användning kan ge upphov till narcissism samt ADHD, främst hos yngre användare fastslår CNN.
 10. Drogförsäljning underlättas på grund av att somliga sociala medie-appar erbjuder full anonymitet.

Sociala medier och stress

Sociala medier är beroendeframkallande och kan ge upphov till ökad stress. Sociala medie-plattformar är medvetet byggda för att locka in användarna flera gånger dagligen, och det faktum att somliga personer förväntar sig att du ständigt ska svara på meddelanden och delta i diskussioner är problematiskt.

Att vägra sociala medier

Att ta bort sitt konto på Facebook är enkelt, men ta ett beslut om att radera samtliga sociala medie-tjänster är desto svårare. Ett alternativ till att sluta med sociala medier är att våga säga nej till påstridiga personer som propsar för att du ständigt ska vara tillgänglig i sociala medie-sfären.

Flertalet före detta sociala medie-användare som uttalar sig på fråge- och svarsajten Quora rapporterar att deras psykiska välmående förbättrats i samband med att de slutat med sociala medier.

Kan man hitta jobb via sociala medier?

På LinkedIn kan du skaffa jobb genom att skapa en komplett profil som inkluderar ditt CV samt ett personligt brev. Det är även en bra idé att ange var man arbetat samt vilka kompetenser man har för att de rekryterare som återfinns på plattformen ska uppmärksamma dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *