Vad är Internet of Things?

 

Begreppet Internet of Things myntades av Kevin Ashton år 1999, och innebär att vardagsföremål likt personvågar samt kläder försetts med teknik som kan kommunicera över internet. I korthet gör Internet of Things ”dumma” prylar smarta tack vare kommunikation via internet.

Internet of Things, eller IoT, består av enheter som pratar med varandra, och med pratar menas att enheterna samlar in data, analyserar denna samt i sista steget utför en handling. För att nämna ett exempel kan en smart glödlampa samla in data som berättar när du lämnar hemmet, för att därefter utföra en aktion; dvs. att släckas.

”Det handlar om nätverk, det handlar om enheter och det handlar om data”, säger IoT-chefen Caroline Gorski, som arbetar för en stor internationell teknikblogg. Hon menar även att IoT gör världen mindre samt har att tekniken har framtiden för sig.

 

Fördelar med IoT-tekniken

  1. Enkla och monotona uppgifter kan automatiseras
  2. Effektiviteten ökar – bland annat inom tillverkningsindustrin
  3. Mindre tidsspill bidrar till ökad lönsamhet
  4. Kommunikationsfördelar medges
  5. Bekvämlighetsfördelar medges

 

Varför använda IoT-enheter?

IoT kan automatisera tråkiga och monotona arbetsuppgifter, bidra med effektivitetsfördelar samt öka produktiviteten för tillverkningsindustrier. Privatpersoner ser oftast istället bekvämlighets- och nöjesfördelar, likt att man slipper tänka på att stänga av spisen samt kan visa upp hur långt man sprungit eller promenerat.

En studie pekar på att 35 % av alla tillverkningsindustrier nyttjar IoT-produkter, vilket uppges ge dessa företag produktivitetsfördelar. Men IoT-produkter kan även lämpa sig väl för byggindustrin. För att nämna ett exempel tillverkar byggföretaget Concrete Sensors IoT-sensorer som berättar hur betongens skick ter sig både vid transport samt efter att betongen fördelats på rätt platser.

 

Framtiden för Internet of Things

IoT-tekniken är år 2020 i sin vagga. Trots att ett stort antal IoT-produkter finns tillgängliga och gör nytta existerar fortfarande samarbets- och säkerhetsproblematik. IBM uppskattar att 7.3 miljarder IoT-enheter måste få ett bättre säkerhetsskydd, samt att det är tillverkarna som måste ansvara för detta.

År 2016 skapade hackers ett botnät med miljontals Internet of Things-enheter, som slog ut stora delar av internet under två dagars tid. Skandalen ledde till att en stor kinesisk tekniktillverkare återkallade över 4 miljoner smarta kameror, som var för osäkra för att återfinnas i hemmet.

 

 

Nackdelar med IoT-tekniken

  1. Ingen enhetlig standard existerar
  2. Risk för dataförlust föreligger
  3. Arbetstillfällen automatiseras bort
  4. IoT-system kan vara komplexa att driva och underhålla
  5. IoT-system kan leda till sämre social kompetens pga. minskade mänskliga interaktioner

 

Är Internet of Things integritetskränkande?

Till viss del. Alla enheter som är uppkopplade mot internet kan hackas, så även IoT-enheter. Smarta och internetuppkopplade tv-apparater, kameror samt högtalare kan övertas av ljusskygga individer för att därefter dokumentera vad ägarna gör i hemmet, vilket bör betraktas som integritetskränkande.

Den övervakning som du själv godkänt kan även beskrivas som problematisk. För att nämna ett exempel kan smarta kylskåp känna av hur mycket du äter, för att därefter skicka annonser för pizzerior när kylen väl är tom. Utöver detta kan smarta klockor med GPS-funktionalitet avslöja vilka tidpunkter du inte är hemma, och den informationen kan vara behjälplig för inbrottstjuvar.

 

En enhetlig standars behövs

Idag finns ingen enhetlig standard gällande hur IoT-enheter samverkar och hur de skyddar din data. Det är problematiskt, menar Internet Society, som listar ett 40-tal etablerade IoT-märkningar på sin webbsida. Internet of Things blir både säkrare och mer effektivt med en enhetlig standard, menar samma organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.