När uppfanns internet – och av vilka?

 

Många hävdar att internet uppfanns i början av 70-talet, i samband med att internets föregångare, Arpanet, moderniserades tack vare protokoll såsom IP-protokollet samt TCP-protokollet. Dessa protokoll, och i förlängningen internet, uppfanns av Vint Cerf och Robert Kahn år 1974.

 

Arpanet – föregångaren till internet

Arpanet skapades år 1969 av den amerikanska forskningsanstalten ARPA, eller Advanced Research Projects Agency. Det första meddelandet bestod av kommandot ”LOG”, som användes för att forskningsteamet skulle kunna logga in på andra datorer. Arpanet blev aldrig kommersiellt tillgängligt, men det var av en sekundär betydelse då målet med projektet bestod av att experimentera med tekniker för datanät.

Föregångaren till internet användes främst för att olika universitet skulle kunna kommunicera med varandra, samt för att vara behjälpligt vid eventuella avbrott i telenätet. Det är förmodligen därför somliga menar att Arpanet, och i förlängningen internet, skapades för att USA skulle kunna försvara sig vid ett eventuellt kärnvapenangrepp från Ryssland. Oavsett om de åsikterna stämmer överens med verkligheten eller inte var Arpanet samt internet från början en intern, dvs. USA-baserad angelägenhet, som öronmärkts för utbildnings- samt militära syften.

 

TCP/IP-protokollen utgjorde startskottet för internet

TCP- samt IP-protokollet uppfanns år 1974 av Vint Cerf och Robert Kahn. Dessa medger att vem som helst kan skicka datapaket inom uppkopplade nätverk, och utgör grundstommen av internet. Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ansåg att Arpanet skulle bli för tungrott på grund av TCP/IP-protokollen, och det gav upphov till att Arpanet avvecklades, och internet tog vid.

 

Internet hade konkurrenter

På 1980-talet existerade ett flertal datanät utöver internet, såsom uppringningssystemet UUCP samt BITNET. Utöver detta hade somliga datortillverkare valt att skapa egna datanätsprotokoll, som Digital samt Novell. Men tack vare att internet var öppet, samt att TCP/IP-protokollen var överlägsna de övriga standarderna var det internet som gick vinnande ur striden.

 

När kom internet till Sverige?

Sverige fick sin första internet-nod år 1984, då forskarassistenten Ulf Bilting kopplade en dator på Chalmers mot det globala nätverket. Men det var inte förrän 1994 som svenska privatpersoner kunde koppla upp sig mot nätet. Samma år investerade svenska politiker miljardbelopp på IT-infrastruktur, vilket skyndade på internets framfart. I en närliggande artikel kan du läsa mer om internets historia – från 90-talet fram tills idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *